Kullanım Şartları

Kullanım Koşulları


İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri Hizmet Şartları

1. Şartlar
https://www.izolem.com/ adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

2. Kullanım Lisansı
Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde "materyal" olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri "aynalamak".
Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

3. Feragatname
İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri internet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.
Ayrıca, İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

4. Sınırlamalar
İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri veya tedarikçileri; hiçbir koşulda İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri veya İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

5. Materyallerin doğruluğu
İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

6. Bağlantılar
İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

7. Değişiklikler
İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

8. Geçerli Yasa
Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.
Bu koşullar 24 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

9. Şirket Bilgileri
Şirket Adı : İZOLEM Poliüretan Polyurea Isı Yalıtım Sistemleri
Ankara

whatsapp-icon main-png
location-icon main-icons whatsapp-button sabit-telefon